دانلود فایل فول دامپ گوشی xiaomi redmi 5 plus msm8953 اندروید 7.1.2

دانلود فایل فول دامپ گوشی xiaomi redmi 5 plus msm8953 اندروید 7.1.2

دانلود فایل فول دامپ گوشی xiaomi redmi 5 plus msm8953 اندروید 7.1.2

موضوع :

دانلود فایل فول دامپ گوشی xiaomi redmi 5 plus msm8953 اندروید 7.1.2

فایل سالم و تست شده 

مشخصه فایل :

MSM8953__Xiaomi__xiaomi__ANDR_v7.1.2__Redmi_5_Plus __vince__vince

Device Brand : xiaomi
Device Manufact.: Xiaomi
Device Model : vince
Device CPU : MSM8953
Device IntName : vince
Device Version : 7.1.2
CU_SWVer : Xiaomi
Device Compile : 08.12.2017 17:42:09
Device ExtInfo : Redmi 5 Plus 
خرید آنلاین