دانلود فایل فول دامپ گوشی Xiaomi Redmi 4X Mai132 MSM8937 اندروید 7.1.2

دانلود فایل فول دامپ گوشی Xiaomi Redmi 4X Mai132 MSM8937 اندروید 7.1.2

دانلود فایل فول دامپ گوشی Xiaomi Redmi 4X Mai132 MSM8937 اندروید 7.1.2

موضوع :

دانلود فایل فول دامپ گوشی Xiaomi Redmi 4X Mai132 MSM8937 اندروید 7.1.2

فایل سالم و تست شده 

مشخصه فایل :

MSM8937__Xiaomi__Xiaomi__ANDR_v7.1.2__Redmi_4X


evice Brand : Xiaomi
Device Manufact.: Xiaomi
Device Model : santoni
Device CPU : MSM8937
Device IntName : santoni
Device Version : 7.1.2
CU_SWVer : Xiaomi
Device Compile : 26/12/2017 5:03:56 PM
Device ExtInfo : Redmi 4X
خرید آنلاین